icon-arrow-right
HomeOver ons VolkerInfra Randstad 380kV Noordring Perceel 1

VolkerInfra Randstad 380kV Noordring Perceel 1

Actueel

Opdrachtgever TenneT bouwt aan een verzwaring van het hoogspanningsnet in de Haarlemmermeer. Een 380 kV-verbinding wordt tussen Beverwijk (boven Amsterdam) en Wateringen (bij Rotterdam).

Het Zuidelijke deel van het project, tussen Wateringen en Bleiswijk, is reeds in gebruik. Het grootste deel van de verbinding wordt boven­gronds gebouwd met de nieuwe zogenaamde ‘Wintrack’ masten. Slechts 10 km wordt ondergronds, in sleuven, verwerkt. Dit gebeurt o.a. bij Schiphol en het Noordzeekanaal.

Klaar voor de toekomst

De verzwaring was hard nodig om dat deel van de Randstad klaar te maken voor de toekomst. Dit project is aangenomen in 2013 en wordt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2019 afgerond. In augus­tus 2016 zijn de werkzaamheden voor Volker Stevin Materieel (VSM) van start gegaan. Haar belangrijkste taak was het leveren van materia­len voor het aanleggen van 23 km aan bouwwegen. Daarvoor leverde zij zo’n 10.000 rijplaten. Daarnaast zorgt VSM voor de schaftgelegenhe­den; ze leverde daartoe ongeveer vijftien units verdeeld over het tracé, waaronder de nieuwe ECO unit. Naast de rijplaten en de schaftgele­genheden waren voor de bouwwegen ook nog 400 meter bouwhekken nodig en ca. 200 azobeschotten, ook wel draglineschotten genoemd. Dit zijn houten schotten om de ondergrond extra te verstevigen of bijvoorbeeld een greppel te overmasten in gebruik om de bouwlocaties te verlichten nu de donkere tijd er weer aankomt. Afnemer is KWS Infra waarmee VSM afstemt over deze leveranties

Samenwerking binnen de groep

Dit is een megaproject waaraan verschillende bedrijven uit het Volker­Wessels concern meewerken. VSM werkt mee als leverancier voor diversen disciplines in de combinatie; KWS Infra Amsterdam/Heerhu­gowaard (discipline wegen) welke verantwoordelijk is voor het aanbren­gen van alle werkwegen en onderhouden hiervan. Aanbrengen onder­grondse hoogspanningsverbinding worden verricht door Visser & Smit Hanab (discipline civiel).

Aanbrengen van de mast fundaties t.b.v. bovengronds hoogspannings­net wordt gerealiseerd door Van Hattum en Blankevoort (discipline fundaties). De drie disciplines bouwen gezamenlijk vier OSP’s (opstijg­punten), dit zijn een tussenstations waarbij de ondergrondse en boven­grondse hoogspanning verbindingen bij elkaar komen.

+