icon-arrow-right
HomeOver ons Wagenparkbeheer bedrijfswagens voor alle werkmaatschappijen in een nieuw jasje - een update

Wagenparkbeheer bedrijfswagens voor alle werkmaatschappijen in een nieuw jasje - een update

Actueel

Wagenparkbeheer van de bedrijfsauto’s was in de afgelopen jaren belegd bij VSM. Hierbij werd al gebruik gemaakt van de inkoopkracht van WEVI.

Vanaf nu bundelen VSM, WEVI en Hyrde hun krachten. Deze samenwerking moet uiteindelijk resulteren in een integrale dienstverlening waarmee de werkmaatschappijen (WM-en) in staat worden gesteld om focus te houden op hun eigen kernactiviteiten en deze zo efficiënt, effectief en veilig mogelijk uit kunnen voeren.

figuur 1.png

Rol WEVI

De kennis, inkoopkracht, ICT-middelen en dienstverlening van WEVI zullen ook voor de bedrijfsauto’s (grijze kentekens) ingezet gaan worden. WEVI zal het gehele wagenparkbeheer gaan uitvoeren voor alle bedrijfsauto’s en wordt daarmee ook het primaire aanspreekpunt voor berijders en wagenparkbeheerders voor alle vragen m.b.t. de voertuigen, bijv. bandenwissels, schades, etc. Werkmaatschappijen worden in de loop van volgende week aanvullend door WEVI geïnformeerd, o.a. betreffende de overgang en werkwijze voor de bestaande leasecontracten en nieuwe aanvragen.

Rol Hyrde (onderdeel van VW Telecom)

Alle bedrijfswagens worden standaard uitgerust met IoT sensoren van Hyrde. De data die door deze sensoren wordt gegenereerd, stelt de berijders en WM-en onder andere in staat haar wagenparkgebruik te monitoren en haar administratieve stromen te digitaliseren. De diensten rondom data zullen gefaseerd worden ingevoerd, te beginnen met rittenregistratie. Op korte termijn zal hier het monitoren van het aanwezige materieel, gereedschap en materiaal aan worden toegevoegd.

 

Indien er vragen zijn voor implementatie voor het ritregistratie systeem kan er contact opgenomen worden met p.elling@hyrde.io | +316 82484402

Rol VSM

VSM richt zich op het leveren van aanvullende diensten rondom de bedrijfswagens waaronder het kunnen bestellen van materieel en gereedschap voor in de bus. In het portaal van VSM zijn de bedrijfswagens en het materieel te volgen en wordt de keuringdatum gemonitord. Zo hebben de monteurs altijd de beschikking over juist, veilig en gekeurd materieel en gereedschap. Het wagenparkgebruik kan via de VSM-portaal door betrokkenen op verschillende niveaus worden gemonitord. In een later stadium zijn wij van plan om de bussen in de nacht te bevoorraden met benodigd materiaal voor geplande werkzaamheden.

De voordelen van de samenwerking

  • Aanbod gedreven inkoop en verregaande standaardisatie van bedrijfswagens leidt tot kostenoptimalisatie.
  • Additionele diensten leiden tot minder verspilling, een hogere productiviteit bij de monteurs een beter materieelbeheer bij de WM-en en leveren een bijdrage aan de verduurzaming.
  • Datadeling vanuit de bron beperkt het aantal invoermomenten bij WM-en. Dit leidt tot een tijdsvoordeel en voorkomt fouten.
  • Datamonitoring en kennisdeling geeft inzicht en leidt tot een cultuur van continu verbeteren.

Belangrijkste veranderingen

  • WEVI levert alle nieuwe bedrijfsauto’s, incl. inrichting.
  • VSM verzorgt alle bedrijfswagens van IoT sensoren van Hyrde, zorgt dat deze in het portaal te volgen zijn en hier materieel en gereedschap op kan worden besteld en beheerd.
  • VSM factureert alle kosten gerelateerd aan de bedrijfswagens, incl. materieel/gereedschap, materiaal en datadiensten via het portaal aan de WM-en.
  • WEVI is het primaire aanspreekpunt voor alle vragen m.b.t. de voertuigen.
  • VSM is aanspreekpunt voor vragen m.b.t. materieel en gereedschap in de bedrijfswagens.
  • Hyrde is aanspreekpunt voor alle vragen m.b.t. het ritten registratie systeem.

Vragen?

Voor vragen aan Wevi kan contact worden opgenomen met: bedrijfswagens@wevi.nl en via 085-0475000

WEVI is gesloten op donderdag 24 december en donderdag 31 december.

+