icon-arrow-right
HomeOver ons Onderhoud naar hoger plan

Onderhoud naar hoger plan

Actueel

Met een systematische methode om problemen op te lossen en verdere verbetering van vaardigheden tilt de Landelijk Service & Onderhoud het onderhoudsmanagement naar een hoger plan. Het feit dat iedereen die in de organisatie met onderhoud te maken heeft - zo’n 75 medewerkers - hierbij betrokken is maakt deze aanpak uniek. Het uiteindelijke doel: maximale inzet van machines tegen minimale onderhoudskosten.

“Binnen Volker Stevin Materieel (VSM) zijn we continu processen aan het verbeteren”, stellen manager Reparatie & Onderhoud Dennis Jonkman, teamleider Werkvoorbereiding Raoul van der Pol en Projectadviseur Gerrit Zabel. “We waren gericht op zoek naar methodieken die effectief en direct toepasbaar zijn voor het verbeteren van onze onderhoudsorganisatie. Dit hebben we gevonden bij de firma CoThink. Zij zijn experts op het gebied van onderhoudsmanagement en daarnaast ook in het oplossen en voorkomen van problemen.”

Meerwaarde

“Er is veel technische kennis aanwezig binnen VSM. Wij zijn er van overtuigd dat wanneer we deze kennis bundelen we gezamenlijk een beter resultaat halen. De RATIOnele methoden van CoThink maken bij uitstek gebruik van de aanwezige kennis bij ons bedrijf.

Als voorbeeld het oplossen van - soms - complexe problemen: de neiging bestaat om bij problemen op basis van je eigen kennis en intuïtie al snel – voorbarige - conclusies te trekken en in oplossingen te denken. Maarde kans is best groot dat je vooral symptomen bestrijdt. Met de RATIOmethode worden in groepsverband eerst de feiten geïnventariseerd en geanalyseerd. Vervolgens worden uit de analyse mogelijke oorzaken gedestilleerd en getoetst om de daadwerkelijke kernoorzaak te vinden.

Strakke regie met de juiste procesvragen en groepsdynamiek zorgen voor een duidelijke meerwaarde waarmee je tot de juiste vervolgacties kunt komen.”

Organiseren

“Het onderhouden van ons machinepark vraagt om een duidelijk visie op onderhoud. Voorwaarde daarvoor is dat iedereen dezelfde taal spreekt op dat gebied. Dit is nog een reden om 75 medewerkers collectief te trainen. Tegelijkertijd zijn we bezig ons ERP-systeem* beter in te richten zodat dit het uitvoeren van onderhoudsmanagement beter ondersteunt.”

 

“Deze brede aanpak, de vaste methodiek en bundeling van input van onze medewerkers stelt ons in staat scherper te sturen, de betrouwbaarheid van machines te verhogen en de juiste balans te vinden tussen maximale inzet en minimale onderhoudskosten.”

+