icon-arrow-right
HomeOver ons Internet of Things

Internet of Things

Actueel

Volker Stevin Materieel (VSM) draait momenteel proeven met het vergaren, combineren en analyseren van data vanuit machines om hun gedrag te voorspellen en daar proactief op in te spelen. Een verschijnsel dat ook wel Big Data of ‘The Internet of Things’ wordt genoemd. Aan het woord is Erol Calicioglu, proces manager van VSM.

Internet of Things? Big Data? Leg eens uit...

Wel, Internet of Things wil zeggen dat je apparaten die normaal niet online zijn, wel online brengt en met elkaar of met een computer laat communiceren. Dit genereert data die vervolgens uitgelezen en geanalyseerd kan worden. Denk aan een smart koelkast, die zelf aangeeft wanneer een bepaald product op is of zelfs een nieuw product online bestelt. Deze connectiviteit is bedoeld om een proces makkelijker en efficiënter te maken.

Dat klinkt ingewikkeld…

Valt mee. Neem nu bijvoorbeeld onze trilplaten. Daar installeren we speciale sensoren op die verschillende variabelen kunnen uitlezen zoals gebruiksuren, het brandstofverbruik en het oliepeil, maar ook hoe lang de machine stil heeft gestaan. Als we deze gegevens ophalen, combineren en liefst ook nog samenbrengen met diezelfde gegevens van andere trilplaten, kunnen we een aardig beeld krijgen van wanneer de machine storingen gaat vertonen. Als we dat weten, hebben we de optie om preventief bepaalde onderdelen te vervangen of er rekening mee te houden voordat het materieel de verhuur ingaat.

Ah, net zoals een auto, die mij vertelt wanneer een onderhoudsbeurt nodig is?

Ja, veel auto’s beschikken ook over dergelijke sensoren. Maar een trilplaat is normaal een ‘dood’ apparaat. Bij dat soort machines kun je alleen maar reactief handelen en dat zien we graag anders. Dit geldt dat ook voor bijvoorbeeld aggregaten, een graafmachine of zelfs een container. Per machine of unit bepalen we wat belangrijk is om uit te kunnen lezen.

Een container? Maar die ‘doet’ toch niets?

Dat klopt maar het kan wel van belang zijn om in ieder geval te kunnen tracken waar de container staat. Om dit te realiseren kun je ze bijvoorbeeld uitrusten met een GPS tag.

Dat klinkt goed... Merkt de klant daar ook iets van?

Zeker. In de praktijk zal het betekenen dat er minder mankementen aan de machines op locatie zullen voorkomen, omdat wij een onderdeel al proactief hebben vervangen. Daarnaast kunnen ook onze klanten hun voordeel doen met gebruiksgegevens.

OK, kan iedereen dat zomaar uitlezen?

Nee zeker niet! We leven in een tijdperk waarbij data waardevolle en strategische informatie oplevert voor een bedrijf. Daar moeten we heel secuur en voorzichtig mee omgaan. Binnen VolkerWessels is er momenteel breed aandacht voor het beschermen van bedrijfsinformatie. Maar we begrijpen ook dat onze klanten behoefte hebben aan meer machine-informatie ten behoeve van hun productieprocessen. Daar spelen wij gezamenlijk op in.

Onze zusterbedrijven, zoals KWS Infra, zijn zelf ook met deze ontwikkelingen bezig. Wanneer zij materieel van ons huren kunnen zij tot op zekere hoogte dus ook zelf informatie inzien van de machines. Denk hierbij bijvoorbeeld aan brandstofverbruik en gebruiksuren versus inactieve uren die van belang kunnen zijn. Waar zij meer interesse hebben aan de gebruikerskant, ligt onze interesse meer aan de onderhoudskant. uiteraar vertonen deze twee veel overlap, maar door de data juist te analyseren zal het mogelijk zijn om van preventief onderhoud naar voorspellend onderhoud te gaan. hiermee verlengen wij de levensduur van de machine waardoor de klanter beter bediend wordt.

Aardig futuristisch. Hoe staat het in de markt hiermee?

Je ziet in de markt dat vele anderen hiermee bezig zijn. Dit ondanks dat het inrichten hiervan de nodige investeringen met zich meebrengt. Hier tegenover staat dat het proactief beheren van de machinevloot uiteindelijk erg veel winst oplevert. Bovendien hebben onze klanten behoefte aan meer inzicht. We willen daarin graag voorop lopen.

Het heeft nogal wat voeten in de aarde.... Staan collega's hier ook achter?

Ja zeker. Het is een flinke uitdaging om dit op te zetten en we staan echt nog aan het begin. Het feit dat je informatietechnologie en operationele technologie bij elkaar moet brengen maakt het een bedrijfsbreed project. IT+OT= IOT is een bekende term in de Internet of Things wereld. Gelukkig is iedereen zeer bereid om hieraan mee te werken en samen deze uitdaging aan te gaan.

+