icon-arrow-right
HomeOver ons Het NoNOx filter leverbaar via het klantportaal van Volker Stevin Materieel

Het NoNOx filter leverbaar via het klantportaal van Volker Stevin Materieel

Actueel

In het kader van de stikstofproblematiek heeft VolkerWessels een duurzame technologie ontwikkeld, waarmee stikstofprobleem tijdens realisatiefase wordt opgelost: het NoNox filter. Deze NoNOx filterunit kan aangesloten worden op de uitlaat van bestaand diesel materieel. Een prachtige oplossing voor de realisatiebasis. Via het klantportaal van Volker Stevin Materieel is deze NoNOx filterunit leverbaar.

NoNOx c

Technologie ontwikkeld door VolkerWessels

VolkerWessels heeft een technologie ontwikkeld waardoor tijdens de realisatiefase van projecten tot 99% van de stikstofuitstoot van het grote, veelal stilstaand materieel gereduceerd kan worden. Het prototype van deze oplossing is al op verschillende locaties getest. De werking en prestaties van deze technologie zijn door een geaccrediteerde luchtmeetdienst conform NEN en ISO normen gevalideerd. VolkerWessels verwacht binnenkort ook een vergelijkbare filtertechnologie voor mobiel materieel beschikbaar te hebben. Initiator van deze technische ontwikkeling is Eric Pot, directeur VolkerWessels.

NoNOx filter binnenkort ook voor kleinere NoNOx unit

Vanwege de opstelling in een generator frame is de unit met name voor stilstaand en beperkt bewegend materieel zoals generatoren, boorstellingen, heistellingen en bouwkranen te gebruiken. Voor veel bewegend materieel zoals graafmachines, asfaltspreiders, shovels, dumpers etc. is deze unit opstelling minder geschikt. VolkerWessels is intussen ook ver gevorderd met de ontwikkeling van een kleinere NoNOx unit die wel geschikt is voor bewegend materieel.

Programma aanpak stikstof

Het Programma Aanpak Stikstof werd in 2015 ingevoerd. Op basis van de PAS werden vergunningen verleend voor bouwprojecten die voor stikstofdepositie in de Natura 2000-gebieden zorgden. Het Europese Hof van Justitie concludeerde dat het PAS niet handelde volgens de Europese richtlijnen om natuur te beschermen, de Raad van State sloot zich daar eind mei 2019 bij aan. Het gevolg is dat duizenden projecten in Nederland plotseling stil zijn komen te liggen. Een deel van die projecten kunnen weer opgestart worden door de stikstofuitstoot in de bouwfase sterk te reduceren. Om deze reductie te realiseren dient zelfs de stikstof uit schone nieuwe dieselmotoren te worden verwijderd. Enkel investeren in nieuw materieel is dus geen oplossing voor het ontstane probleem. VolkerWessels is aan de slag gegaan met een oplossing voor de bouwfase. Deze deeloplossing noemen wij: het NoNOx filter.

NoNOx container plaat

Informatie en bestellen

Volker Stevin Materieel levert dit filter via het klantportaal. Ga hiervoor naar het klantportaal van Volker Stevin Materieel.

 

 

+