icon-arrow-right
HomeOver ons Focus volledig op veiligheid

Focus volledig op veiligheid

Actueel

“Bij de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden zijn zo’n vijfhonderd mensen aan het werk, met veel logistieke bewegingen op een relatief beperkte ruimte. In die hectiek is het belangrijk te blijven focussen op veiligheid. Wij zijn er niet om vrienden te maken maar om de veiligheid en gezondheid van al die mensen te beschermen.” Veiligheidsmanager Jutta Leibfried en projectleider bouwplaatsinrichting en installatieverantwoordelijke Floris Looijen van Volker Stevin Materieel leggen uit wat er komt kijken bij (elektrische) veiligheid op zulke grote, complexe infraprojecten als OpenIJ.

Als veiligheidsmanager was ik onder meer betrokken bij het Máximakanaal

bij ’s-Hertogenbosch”, vertelt Jutta Leibfried. “De projectdirecteur

vroeg me bij deze nieuwe opdracht als Veiligheidsmanager. Binnen

OpenIJ is iedereen doordrongen van het belang van veiligheid. Tijdens

externe toetsingen door RWS en Lloyds is dit ook meervoudig onderschreven.”

Gigantische vloer

“Met een team van acht mensen ondersteunen en begeleiden we vanaf de ontwerpfase tot met de oplevering diverse integrale veiligheidsthema’s, zoals arbeidsveiligheid, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en machineveiligheid. We bekijken onder meer hoe we risico’s al bij debron kunnen wegnemen en hoe we restrisico’s kunnen beheersen. Bij deze giga-bouwkuip is de kans aanwezig dat een passerend schip uit koers raakt en een aanvaring veroorzaakt. Dat risico beperken we onder meer met de inzet van een schip en een eiland als aanvaarbeveiliging. Verder wordt er een gigantische vloer van vier meter dik gestort. Daar

komt veel hijswerk aan te pas, daarbij besteden we veel aandacht aan communicatie en werken met vaste teams. Bij sociale veiligheid kun je denken aan de beleving van fietsers die de sluis passeren, dan spelen onder meer zichtlijnen een rol.”

Benaderbaar

Waar het gaat om elektrische veiligheid bij de laagspanning speelt Floris Looijen van Volker Stevin Materieel (VSM) een belangrijke rol. Als operationeel installatieverantwoordelijke van OpenIJ draagt hij er met twee werkverantwoordelijken zorg voor dat op elektrotechnisch gebied volgens NEN-normeringen wordt gewerkt. “Zo moet duidelijk zijn”, licht hij toe, “wie met welke opleiding met welke materialen mag werken, van schakelaars, kabels, gereedschappen en machines tot steigers en installaties.

Er zijn veel partijen aan het werk, zoals fundering- en betonleveranciers die onder meer stroom en water nodig hebben. Zij moeten een plek met voorzieningen krijgen om hun werk veilig te kunnen doen. VSM wil het veiligste en meest duurzame materieelbedrijf zijn; wewerken veilig of we werken niet. Dat betekent dat ik makkelijk benaderbaar ben, de benodigde informatie zoveel mogelijk vooraf beschikbaar wil hebben om snel te kunnen schakelen en elektrische veiligheid goed te organiseren. Hiermee nemen wij OpenIJ veel verplichte taken conform de Arbowet uit handen. VSM wil deze diensten ook op andere projecten

gaan aanbieden en hiermee klanten – en uiteindelijk allemaal collega’s - met deze specifieke materie ‘ontzorgen.”

Vaardigheden

“Bij dit project is de veiligheidsorganisatie strak geregeld en Jutta kan onder meer aan de hand van onze matrixen snel zien wie waaraan en waarmee mag werken. Tekeningen en markeringen moeten bijvoorbeeld graafschade zoveel mogelijk voorkomen.

Desondanks kun je niet alles voor zijn. Wanneer bijvoorbeeld met elektrische kabels op een steiger wordt gewerkt, kan het bij een defect snel onveilig worden. Om dat te voorkomen moet de steiger deugdelijk geaard zijn. Het is een simpel maar belangrijk voorbeeld dat aangeeft hoe belangrijk het is het bewustzijn over alles wat met veiligheid te maken heeft te blijven vergroten. Het vraagt investeringen, maar het is voor iedereen veel waard om ongelukken te voorkomen. Wij zetten onze kennis en vaardigheden daar graag maximaal bij in.” “Het gaat goed”, besluit Jutta, “maar zeker bij zulke complexe projecten mag je de focus nooit verliezen. Dat betekent dat je geen concessies doet en als het moet het werk stillegt. Floris is een zeer ervaren en kritische partner. Hij legt bijvoorbeeld heel duidelijk uit waar extra aandacht nodig is en hij is kritisch. Hij houdt ons scherp en geeft geen fiat als hij het nog niet goed en veilig genoeg vindt.

 

We zijn dan ook zeer tevreden over de inbreng van Floris en VSM.”

+