icon-arrow-right
HomeOver ons Duurzaam gebruik materieel loont!

Duurzaam gebruik materieel loont!

Actueel

Collega’s van de werkmaatschappijen van VolkerWessels treffen elkaar regelmatig om informatie en tips uit te wisselen en elkaar te versterken. Onder meer in het kader van Samen Slimmer Bouwen. Coen Timmers en Willem Dijkstra van Volker Stevin Materieel en Gerald Snippe van KWS Infra werken in vervolg op zo’n ontmoeting aan verbeteringen die kunnen leiden tot minder slijtage, lagere onderhoudskosten en winst voor het milieu.

“Wij hebben drie keer per jaar een overleg gepland”, licht projectcoördinator Coen Timmers van Volker Stevin Materieel toe. “Dan bespreken we hoe we kunnen helpen en hoe we elkaar kunnen versterken. Ook komen specifieke vragen aan de orde. Zo vroeg Gerald me op een gegeven moment naar het opstarten van dieselmachines naar aanleiding van een prestentatie van Volker Stevin Materieel op de contact- en scholingsdagen van KWS Infra voor asfaltuitvoerders.

Vaak zie je dat de machines om 6.30 uur worden gestart, waarna de machinist een kop koffie gaat drinken, met de gedachte dat de motor en cabine dan lekker warm kunnen worden. Maar juist in die koude opstartfase treedt de meeste slijtage op. Veel beter is het om snel op bedrijfstemperatuur te komen door gelijk aan het werk te gaan. Dat was een eyeopener waar Gerald en de asfaltcoördinatoren direct wat mee kunnen.”

“Vroeger hadden we eenvoudige motoren, zonder roetfilters en dergelijke, waarbij warmdraaien wel gebruikelijk was”, vult exploitatiebeheerder Willem Dijkstra van Volker Stevin Materieel aan. “Maar dat is jaren geleden. Naar aanleiding van milieuafspraken in Kyoto en Parijs hebben fabrikanten en constructeurs steeds schonere en zuinigere motoren ontwikkeld. Daar zitten ook nadelen aan.

Ze zijn bijvoorbeeld zo efficiënt dat zeker wanneer ze voornamelijk kleine stukjes rijden, niet goed op temperatuur komen. Maar de uitlaat­gasrecirculatie begint wel gelijk. In de winter komt daar nog vocht bij en zo roeten inlaatspruitstukken helemaal dicht. Dat kun je door net als met je eigen auto twee, drie seconden nadat je hebt gestart weg te rijden en eenmaal op de snelweg langzamerhand van 90 richting 120 kilometer per uur te gaan.”

“Toen Willem beelden liet zien van compleet vervuilde machines en uitlegde dat dat werd veroorzaakt door teveel stationair draaien, was dat inderdaad een eyeopener”, besluit projectleider centrale ondersteuning asfalt bij KWS Infra Gerald Snippe. “We zien duidelijk dat daar kansen liggen om schade en onderhoudskosten terug te brengen, brand­stof te besparen en gelijk milieuwinst te boeken. We maken de informa­tie nu concreet, stellen een toolbox samen en gaan de boodschap met onze collega’s communiceren om die kansen te benutten.”

Het Nieuwe Draaien wordt steeds meer een onderdeel van EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) score waar zowel de prijs als kwaliteit meetelt in de aanbieding die een inschrijver moet neerleggen bij een aanbestede dienst. In HND wordt o.a. gesproken voer de koude-start-problematiek. Met de technische oplossingen kunnen we de in de toekomst score binnen EMVI positief beïnvloeden. Denk hierbij aan het voorverwarmen van de motor en aandacht hebben voor goed onderhoud, Al deze maatregelen hebben een positieve bijdrage aan de uitstoot van motoren.

De Nederlandse overheid wil ontwikkeling naar een duurzame economie versnellen door Green deals te ondersteunen en ruimte te geven aan initiatieven die rekening houden met de leefomgeving en duurzame ontwikkeling. Eind mei bekrachtigde 28 partijen uit de sector bouw infra en agri een Green deal met als titel Het Nieuwe draaien.

De doelen: vermindering van de gemiddelde uitstoet van CO2 met 10%, NOx met 15% en fijnstof door mobile werktuigen in de bouw en landbouw. Een efficiënte bediening op grondverzetmachines is te vergelijken met het Nieuwe Rijden voor auto’s en vrachtwagens. Door slimmer om te gaan met machines kunnen machinisten 5 tot 10 procent besparen op brandstofverbruik. Dit levert niet alleen financieel voordeel op, het draagt ook bij aan wint voor het milieu. Om het financiële voordeel te illustreren: een gemiddeld loonbedrijf gebruikt op jaarbasis 175.000 liter diesel. Een besparing van 10 procent betekent 17.500 liter minder verbruik per jaar. (bron BWMT)

+